Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
 Componenta Consiliului Filialei Teleorman

URECHEANU SABINA      -Presedinte Consilliu filiala

 
BUCATĂ PARASCHIVA            -Vicepresedinte
ALEXE SORIN  ION                  -Membru titular

TĂNASE ADINA ȘTEFANIA     -Membru supleant


 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009